Kampanie CSR

Szybki kontakt:  email    tel 794383646

Kampanie CSR

Odpowiednio prowadzona kampania odpowiedzialności społecznej powinna opierać się na analizie potrzeb środowiska. Realizacja polityki dążącej do osiągnięcie równowagi pomiędzy dochodowością a interesem społecznym powinna stać się celem priorytetowym. Taki sposób budowania świadomości klientów owocuje zwiększeniem ich lojalności a także zwiększa przychylność lokalnych władz. Poprzez wzrost zaufania społecznego firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku pracy co ułatwia pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.